Intro

TRANCEART THERAPIE

TranceArt Therapie is een professionele en erkende praktijk binnen De TranceArt Academie op het gebied van Hypnotherapie, Regressietherapie, Natuurkundige Energetische Therapie (Healen en Readen), Coaching en Counselling en Opstellingenwerk.

In onze behandelpraktijk aan de IJzerwerf 17 in Den Haag krijg je als cliënt de mogelijkheid geboden verschillende soorten therapieën en persoonlijke begeleidingstrajecten te volgen bij door De TranceArt Academie professioneel opgeleide Hypnose en Regressietherapeuten, Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeuten, en Coaches en Counselors.

Kwaliteit

Onze medewerkers zijn speciaal door TranceArt Therapie geselecteerd, waardoor ze voldoen aan de kwaliteitseisen die in het werkveld – en in het bijzonder door De TranceArt Academie – aan hen worden stelt. Dat maakt het voor jou mogelijk om een vergoeding te krijgen via jouw zorgverzekering indien je een aanvullend (alternatief)pakket hebt. Als het gaat om coaching en counselling bestaan er in sommige gevallen mogelijkheden om sessies te laten vergoeden door de werkgever.

Inhoud van de opleiding

Disciplines

TranceArt Therapie werkt met een team van deskundigen. Daardoor is het mogelijk, indien gewenst, om meerdere behandelvormen naast elkaar toe te passen.

Therapievormen

 • HYPNOSE EN REGRESSIETHERAPIE

  Hypnose en Regressietherapie is een combinatie van Hypnotherapie en Regressie waarin we, door het bewust oproepen van Trance, het onderbewustzijn aanspreken/programmeren en, als dat nodig is, we met jou teruggaan in de tijd naar het moment waarop belemmerende (gedrags)patronen en overtuigingen zijn ontstaan, zodat je ze kan transformeren.

  Hypnose en Regressietherapie is een veelzijdige therapievorm, waarin van vele therapeutische technieken gebruik wordt gemaakt. Onze Hypnose en Regressietherapeuten beschikken zodoende over een uitgebreide gereedschapskist om jouw problemen te ontwarren en jouw onderbewustzijn aan te spreken, met als doel: ‘jou te helen.’

  Je kunt je hier aanmelden. Vermeld hierbij jouw hulpvraag en jouw behoefte.

 • NATUURGENEESKUNDIGE ENERGETISCHE THERAPIE

  Bij Natuurgeneeskundige Energetische Therapie wordt zowel naar het mentale, emotionele als het fysieke niveau gekeken. Een klacht of een ziekte geeft aan dat de harmonie is verstoord. Wanneer de balans op een bepaald niveau, bijvoorbeeld op mentaal niveau, langdurig verstoord is, kan dit ook leiden tot disbalans op emotioneel en vervolgens op lichamelijk niveau.

  De behandeling van een Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeut is erop gericht om door middel van Readen erachter te komen wat de problemen zijn en wat iemand nodig heeft, om vervolgens via Healing blokkades op te heffen en de harmonie op alle niveaus te herstellen.

  Je kunt je hier aanmelden. Vermeld hierbij jouw hulpvraag en jouw behoefte.

 • OPSTELLINGENWERK

  Opstellingenwerk is een geweldige methode om op een snelle manier een antwoord te krijgen op vragen die bij jou leven en inzicht te krijgen in jouw eigen systeem en patronen en die van anderen. Zowel privé als zakelijk.

  Iedereen maakt onderdeel uit van een systeem. Of het nu gaat om een relatie, familie, een afdeling of zelfs een organisatie. Door dit systeem op te stellen, kun je vanuit verschillende invalshoeken er naar kijken. Daardoor kun je snel doordringen tot de kern van een probleem of een patroon. Tegelijkertijd worden de mogelijkheden zichtbaar om dit patroon te doorbreken en dingen anders te doen.

  De TranceArt Academie biedt op de donderdagavond de gelegenheid om een vraag te behandelen. In overleg met de begeleider wordt deze vraag opgesteld. Tijdens de opstelling wordt gebruikt gemaakt van representanten. Deze representanten vertegenwoordigen datgene wat onderdeel uitmaakt van het betreffende systeem waar de vraag over gaat.

  Een opstelling duurt gemiddeld anderhalf uur, inclusief koffiepauze.

  Je kunt je hier aanmelden. Vermeld hierbij jouw hulpvraag en jouw behoefte.

 • COUNSELING 

  Counselling is een vorm van persoonlijke begeleiding, waarin jij wordt gestimuleerd zelf aan te geven hoe jij jouw situatie beleeft en waar je naartoe wilt. De counsellor werkt niet volgens een ‘standaardstijl’, maar houdt rekening met jouw eigen gevoelens, wensen en ervaringen. Zij/hij helpt je om de situatie van verschillende invalshoeken te bekijken, zodat er een ander licht op kan gaan schijnen. Je wordt aangemoedigd om gevoelens te verwoorden en zij/hij oordeelt of veroordeelt niet. De counsellor begeleidt jou in het verhelderen van jouw functioneren en het verwerven van nieuwe inzichten, soms met behulp van oefeningen. Door de ontstane veranderingen in jouw gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag krijg je weer grip op de situatie en jouw omgeving.

  Counselling is non-directief wat betekent dat de counsellor je niet stuurt maar enkel aanspoort bij het maken van keuzes. De praktijk wijst uit dat er op korte termijn resultaten worden geboekt die ook op de lange termijn hun uitwerking blijven behouden.

  COACHING

  Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding die meer praktisch en oplossingsgericht is en vaak is er sprake van een kort traject. Het kan gaan om een ingrijpende keuze, maar ook om een kleine verandering die je in jouw leven wilt bewerkstelligen. Net als bij counselling wordt ook bij coaching uitgegaan van jouw eigen unieke talenten en mogelijkheden. Coaching en counselling gaan vaak samen, ze liggen in elkaars verlengde.

  Je kunt je hier aanmelden. Vermeld hierbij jouw hulpvraag en jouw behoefte.

Werkwijze

WERKWIJZE

Onze werkwijze is holistisch. Dat betekent dat we naar jou als geheel kijken. Levensomstandigheden, karaktereigenschappen en sociale omgeving hebben invloed op jou en jouw leven. Uit ervaring weten we dat we naar het totaalbeeld moeten kijken om jou te kunnen helpen.
TranceArt Therapie werkt met een team van deskundigen. Daardoor is het voor jou mogelijk is, indien gewenst, om meerdere behandelvormen naast elkaar toe te passen.

Tarieven

Tarieven en vergoeding TranceArt Therapie

TranceArt Therapie staat onder leiding van Susanne Sauer, Hypnose- en Regressietherapeut (Registertherapeut). Daarnaast is zij Algemeen directeur van De TranceArt Academie en Hoofd opleidingen Hypnose en Regressie.

Susanne Sauer
Register therapeut
Hypnose en Regressietherapie € 90,- per uur

Het team van TranceArt Therapie bestaat daarnaast uit een aantal professioneel opgeleide Hypnose- en Regressietherapeuten, Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeuten, Coaches en Counselors en Systemische opstellers. Voor de behandelvormen die deze therapeuten en opstellers geven, hanteert TranceArt Therapie de volgende tarieven:

Behandelvorm Investering in jezelf
Hypnose en Regressie € 80,- per uur
Healing en Reading € 80,- per uur
Opstellingenwerk € 80,- per vraagbehandeling (circa 1,5 uur)
Representant Opstellingenwerk € 15,- per uur per avond (circa 3 uur)
 Counselling en Coaching € 80,- per uur

 

Vergoeding Zorgverzekeraars

VERGOEDING ZORGVERZEKERAARS

Onze therapeuten zijn allen deskundig in hun vak en voldoen aan alle kwaliteitseisen.  Dat maakt het voor jou mogelijk om een vergoeding te krijgen via jouw zorgverzekering indien je een aanvullend (alternatief)packet 

Als het gaat om coaching en counselling bestaan er in sommige gevallen mogelijkheden om sessies te laten vergoeden door de werkgever.

Advies

ADVIES

Je wilt een advies over een probleem omdat je nog niet weet welke therapie of behandeling het beste aansluit.

Aan de hand van jouw specifieke behoefte en hulpvraag overleggen we met elkaar welke behandelvorm het beste aansluit. TranceArt Therapie stelt jou vervolgens een behandelaar voor, die met jou persoonlijk een intake houdt. Op basis daarvan wordt, afhankelijk van de behandelvorm, een behandelplan opgesteld dat aansluit bij jouw hulpvraag.

Je kunt je hier aanmelden voor een advies. Vermeld hierbij je hulpvraag en je behoefte.

Hou me op de hoogte