Intro

STUDIERICHTING SYSTEMISCH WERKEN

De TranceArt Academie heeft jarenlange ervaring en expertise op het gebied van Systemisch werken (Familieopstellingen en Systemisch Coachen). Ons opleidingsinstituut biedt een uitgebreide opleiding hierin:

FAMILIEOPSTELLING EN SYSTEMISCH COACHEN OP EEN INTUÏTIEVE MANIER

De opleiding bestaat uit 7 weekendblokken van elk twee dagen. Ons doel is dat we jou alle vaardigheden bij brengen om Familieopstelling en Systemisch werken op een professionele manier toe te passen in de praktijk.

Wanneer je deze opleiding met goed resultaat heb afgerond, ontvang je het officiële certificaat van De TranceArt Academie.

Wat is systemisch werken?

WAT IS FAMILIEOPSTELLING EN SYSTEMISCH COACHEN?

De oorsprong van familieopstellingen ligt voor velen bij Bert Hellinger: onderliggende thema’s en dynamieken binnen een familiesysteem worden helder en kunnen geheeld worden zodra de familieleden door middel van representanten worden ‘opgesteld’. Vanuit dit fenomeen zijn inmiddels diverse werkwijzen verder ontwikkeld.

Naast het werken met familiesystemen, kun je opstellingen inzetten voor elk systeem waar jij deel van uitmaakt, tot en met jouw eigen interne systemen aan toe.  We hebben allemaal een innerlijk beeld van wie we van binnen zijn en hoe we ons verhouden tot onze omgeving. Door die beelden in de ruimte visueel neer te zetten, wordt ineens veel helder over wat er zich in jouw leven speelt.

BLOKKADES VAN BINNEN UIT OPLOSSEN

Vaak zijn er blokkades te zien en te voelen in het systeem, die je ervan weerhouden om dat te doen wat bij jou past. In plaats van te praten over deze blokkades kun je ze ook voelen en oplossen van binnen uit. Steeds meer wordt in opstellingen vanuit stilte gewerkt en kan het systeem de intuïtieve weg naar heling en balans hervinden.  

Inhoud van de opleiding

WAAROM BIJ DE TRANCEART ACADEMIE?

Bij de Trance Art Academie werken we in deze opleiding vanuit de gedegen basis van familieopstellingen en tillen het verder naar de talloze mogelijkheden die systemisch werken biedt. 
Jouw eigen creativiteit, intuïtie en open hart worden aangesproken.  We voegen onze expertise vanuit ons opleidingscentrum er aan toe; vanuit intuïtieve ontwikkeling en met respect voor het ‘onbewuste bewust maken en helen’, wat onze tweede natuur is.

WAT KUN JE VERWACHTEN?
 • Werken op verschillende lagen van diepgang: van verhelderend en structurerend instrument tot en met de stille helende diepte van het zielenniveau.
 • We bieden we de gelegenheid om juist ook de creatieve, intuïtieve en inspirerende mogelijkheden van Familieopstelling en Systemisch Coachen te ervaren en te leren. Er is zoveel mogelijk!
 • Diverse opstellers die verschillende thema’s behandelen, waaronder: karakterstructuren, relaties, gezondheid en ouder en kind.
 • Als representant ervaring op doen in grote opstellingen.
 • Veel aandacht voor recente ontwikkelingen: van statische opstellingen met woorden naar dynamiek en stilte.

STUDIEPROGRAMMA

Ons team bestaat uit goed opgeleide professionals. Daardoor zijn we in staat jouw een kwalitatief hoogwaardige opleiding te bieden, waarin we jou de tools bieden om uit te groeien tot een volwaardige begeleider van systemische opstellingen.

Door onze persoonlijke begeleiding wordt een veilige sfeer gecreëerd, waarin jij fouten mag maken en mag leren het vak onder de knie te krijgen.

Opleidingsperiode

Verwachte resultaten

Ontwikkelde vaardigheden

7 maanden

Gecertificeerd begeleider opstellingenwerk

Kennis van de theoretische grondbeginselen en (familie) dynamieken.

Praktijk klaar om opstellingenwerk te begeleiden

Download onze brochure voor een uitgebreid overzicht van de inhoud van de lesblokken.

STUDIEBELASTING

 • 80% aanwezigheidsregeling
 • Oefenen in groepen
 • Literatuur 
 • Studeren naast een vaste baan

Studieduur

LESTIJDEN

De opleiding Systemisch coachen bestaat uit 14 boeiende en inspirerende lesdagen, welke verdeeld zijn over 7 weekenden.

 • Zaterdag van 10.00 tot circa 17.00 uur
 • Zondag van 10.00 tot circa 17.00 uur
 

Docenten

DOCENTEN

Docenten

Wai-Yin van Eijk

Wai-Yin van Eijk

Hoofddocent Systemisch werken

Doelgroep

DOELGROEP

De opleiding is bedoeld voor mensen die:

 • geïnteresseerd zijn in Familieopstellingen en daarbij willen werken op een intuïtieve manier.
 • deze geweldige methodiek willen leren gebruiken om inzicht te krijgen in hun eigen interne systeem en de daarbij behorende patronen.
 • willen leren begrijpen hoe systemen en patronen werken binnen bijvoorbeeld hun relatie, hun familie of bijvoorbeeld op hun werk. Welke invloeden ze hebben en wat je daaraan kunt doen.
 • Familieopstellingen willen gebruiken om andere mensen te begeleiden om inzicht te krijgen in hun interne systeem en patronen.
 • en/of werkzaam zijn als coach, hulpverlener of (hypno)therapeut of overwegen dat te gaan doen.

Toelatingseisen

TOELATINGSEISEN

Voor de deze opleiding gelden geen specifieke toelatingseisen. 

INVESTEER IN JEZELF

Meer informatie over betalen in termijnen vind je in onze brochure.

Termijnen 1 jaar * 7 termijnen *
Lesgeld per termijn € 2.510,- € 366..07

 

Startdatum

STARTDATUM

Familieopstellingen en Systemisch Coachen op een intuïtieve manier: 16 oktober 2021

Meer informatie over lesblokken, data, inhoud en tijden vind je in onze brochure.

Studieprogramma

Text content

Hou me op de hoogte