Intro

STUDIERICHTING PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS

De TranceArt Academie is door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) landelijk erkend als opleider van psychosociale zorgverleners in de complementaire zorg. In dat kader verzorgen wij de opleiding Psychosociale Basiskennis, kortweg PSBK genaamd. Deze opleiding is bedoeld voor therapeuten en zorg- en hulpverleners die in hun werk zich richten op psychosociale begeleiding en hulpverlening.

PSBK op HBO-niveau

Onze opleiding Psychosociale Basiskennis (PSBK):

 • bestaat uit modules, die meerdere keren per jaar worden gegeven. Je kunt dus zelf bepalen wanneer je aan de opleiding begint.
 • is geaccrediteerd door het CPION.
 • wordt gegeven op HBO- niveau.
 • Telt in totaal 34 EC’s
 • is bedoeld voor alle hulpverleners in de complementaire zorg, die de nadruk hebben liggen op psychosociale hulp- en dienstverlening en vergoed kunnen en willen worden door zorgverzekeraars.

Over het vakgebied

 • KWALITEITSBORGING COMPLEMENTAIRE ZORG

  In Nederland wordt de kwaliteit van de medische en geestelijke gezondheidszorg gecontroleerd door de overheid. De eisen die aan deze vorm van zorg worden gesteld, staan beschreven in de Wet BIG.

  OPLEIDINGSNIVEAU

  Echter, er bestaan ook verschillende zorg- en hulpverleners, die andere hulp bieden dan in de Wet BIG staat beschreven. Deze zorg wordt complementaire zorg genoemd.
  De kwaliteitsborging van de complementaire zorg ligt in principe bij de desbetreffende opleidingen, de beroepsverenigingen en de zorgverzekeraars.
  Zo stellen de beroepsverenigingen en zorgverzekeraars eisen aan het opleidingsniveau, de bij- en nascholing en de praktijkvoering van complementaire zorg- en hulpverleners. Wil een complementaire zorg- of hulpverlener zich kunnen inschrijven bij een beroepsvereniging en in aanmerking komen voor vergoedingen van zorgverzekeraars voor zijn of haar cliënten, dan moet hij of zij voldoen aan de gestelde eisen.

 • EISEN

  Voor zorg- en hulpverleners die het accent hebben liggen op het psychosociale aspect, geldt dat zij moeten beschikken over:

  • Een diploma van een relevante, erkende beroepsopleiding in de alternatieve/complementaire zorg.
  • Een diploma van een door het CPION of SNRO erkende opleiding Psychosociale Basiskennis op HBO- niveau.
 • GOED OM TE WETEN

  In principe volg je de volledige opleiding Psychosociale Basiskennis bij één opleidingsinstituut. In dit geval De TranceArt Academie.
  De reden voor deze landelijke regel is de volgende: na het behalen van de opleiding Psychosociale Basiskennis  ( 7 deelcertificaten) meldt De TranceArt Academie jou aan bij het CPION en overlegt de bewijzen die aantonen dat jij de opleiding Psychosociale Basiskennis met succes hebt doorlopen. Op basis van deze bewijzen verstrekt het CPION een officieel diploma Psychosociale Basiskennis. Dit diploma wordt door De TranceArt Academie, als landelijk erkend opleidingsinstituut, vervolgens aan jou uitgereikt.

 • VRIJSTELLING PSBK

  In enkele gevallen is het mogelijk om vrijgesteld te worden van de opleiding Psychosociale Basiskennis.

  BIG-geregistreerden 

  Een geldige BIG-registratie geeft vrijstelling voor de betreffende categorie. Dat betekent bijvoorbeeld een GZ-psycholoog met een Big-registratie kan worden vrijgesteld voor de Psychosociale categorie, maar een verpleegkundige met een medische BIG-registratie niet.

  De volgende beroepsgroepen met een BIG-registratie zijn vrijgesteld voor de Psychosociale Basiskennis:

  • gezondheidszorgpsychologen (GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog en Neuro-klinisch psycholoog)
  • psychotherapeuten

  Wel kunnen bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen en andere beroepsgroepen met een medische BIG-registratie vrijstelling krijgen voor de PSBK-module Medische Basiskennis.

  Andere mogelijkheden voor vrijstelling:

  In dit document kun je lezen op welke andere wijzen je in aanmerking komt voor vrijstelling van de Psychosociale Basiskennis.

Inhoud van de opleiding(en)

INHOUD OPLEIDING

De door het CPION geaccrediteerde opleiding Psychologische Basiskennis bestaat uit 7 modules. Deze modules variëren van 1,5 lesdag tot maximaal 6 lesdagen. In totaal telt de opleiding 21,5 dag, inclusief het maken van toetsen.

Tijdens deze opleiding verdiepen we jouw psychosociale kennis dusdanig dat je voldoet aan de eisen van beroepsorganisaties en zorgverzekeraars, waardoor je erkend wordt en jouw cliënten vergoed worden via hun zorgverzekering.

De praktijk leert dat de opleiding Psychosociale Basiskennis aanvullend en verdiepend zijn voor studenten van onze beroepsopleidingen en deze studie uitstekend valt te combineren met deze opleidingen of het voeren van een eigen praktijk.

MODULES

De opleiding Psychosociale Basiskennis bestaat uit de volgende modules:

 • Psychologische Basiskennis
 • Communicatieve vaardigheden en Attitudevorming
 • Gezondheid & Maatschappij A
 • Gezondheid en Maatschappij B
 • Medische Achtergronden
 • Medische Basiskennis
 • Psychopathologie
BOEIENDE LESSEN

De inhoud van de modules van de opleiding Psychosociale Basiskennis is zeer praktijkgericht en biedt jou de praktische en therapeutische inzichten die nodig zijn om als volwaardig hulpverlener/therapeut te functioneren.
Onze lessen worden op een levendige en boeiende manier gegeven. Naast theorie, worden tijdens de lessen demo’s gegeven en wordt er onder meer gebruik gemaakt van films en Power Point presentaties. Daarnaast is er veel ruimte om de lesstof te integreren en te leren toepassen.

LITERATUUR

De praktische lessen worden ondersteund door middel van een hand outs, readers en boeken. De literatuurlijst van de opleiding Psychosociale Basiskennis hebben we op een zorgvuldige manier samengesteld, waardoor de inhoud naadloos aansluit op de lesstof. 

OPDRACHTEN

Om de lesstof goed te gaan beheersen, vragen we studenten meerdere opdrachten uit te voeren, variërend van praktische oefeningen onderling tijdens de les tot het schrijven van een paper. Dit hangt af van de betreffende module.  

OVERNACHTEN

Voor degenen die van ver komen en/of dat willen, bestaat de mogelijkheid tot overnachting in een tweepersoonskamer, inclusief douchegelegenheid en ontbijt voor € 30,- p.p.p.n. excl. 6% BTW (€1,80).
Als je alleen op een kamer wilt slapen, dan betaal je daarvoor een toeslag.

Voor meer informatie en het boeken van een overnachting: Klik hier

Toelatingseisen

STUDIEPROGRAMMA

Tijdens het studieprogramma Psychosociale Basiskennis krijg je les van goed opgeleide professionals. Daardoor zijn we in staat de beste kwaliteit opleiding neer te zetten. Het studieprogramma is modulair opgezet, zodat je zelf kan beslissen, wanneer je welke module wilt volgen.

Studieprogramma

 • MODULE MEDISCHE ACHTERGRONDEN

  Tijdens de module Medische Achtergronden wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan onderwerpen, zoals: begripskennis, het diagnostische proces binnen de geneeskunde en reguliere medische en psychosociale behandelwijzen.

  OPZET

  Deze module bestaat uit 1 lesdag en een aparte schriftelijke toets

  STUDIEBELASTING

  Het aantal studiebelastingsuren bedraagt 43 SBU (= 1,5 EC’s).

  Certificering

  Indien toetsing voldoende

  Certificaat met cijferlijst

  Indien toetsing onvoldoende

  Verklaring van deelname met cijferlijst

  Indien niet getoetst

  Verklaring van deelname

   
  ACCREDITATIE

  De NBVH heeft deze module geaccrediteerd met 9 bijscholingspunten.

 • GEZONDHEID & MAATSCHAPPIJ (A)

  In deze module wordt aandacht besteed aan de sociale kaart. Daarnaast wordt nadrukkelijk ingegaan op de wetgeving, gezondheidsethiek en de praktische uitvoering daarvan. 

  OPZET

  De module bestaat uit 2 lesdagen en wordt afgesloten met een aparte schriftelijke toets.

  STUDIEBELASTING

  De studiebelastinguren bedragen 63 SBU (= 2,3 EC’s).

  CERTIFICERING
  Indien toetsing voldoende Certificaat met cijferlijst
  Indien toetsing onvoldoende Verklaring van deelname met cijferlijst
  Indien niet getoetst Verklaring van deelname
  ACCREDITATIE

  Deze module is door de NBVH geaccrediteerd met 12 bijscholingspunten.

 • GEZONDHEID & MAATSCHAPPIJ (B)

  In deze module worden de volgende onderdelen behandeld:

  • Wetgeving en gezondheidsethiek (onder andere omgaan met gedragscodes).
  • Organisatie van de samenwerking binnen de Nederlandse gezondheidszorg.
  • Informatievaardigheden.
  • Grenzen kennen van het vakgebied en de eigen deskundigheid.
  • Gezondheidsgedrag van mensen.
  • Contextfactoren die van invloed zijn op welbevinden, ziektes en ziektebeleving.
  OPZET

  Deze module bestaat uit 2 lesdagen + een aparte schriftelijke toets.

  STUDIEBELASTING

  De studiebelastinguren bedragen 57 SBU (= 2 EC’s)

  CERTIFICERING
  Indien toetsing voldoende Certificaat met cijferlijst
  Indien toetsing onvoldoende Verklaring van deelname met cijferlijst
  Indien niet getoetst Verklaring van deelname
  ACCREDITATIE

  De NBVH heeft deze module geaccrediteerd met 15 bijscholingspunten.

 • PSYCHOLOGISCHE BASISKENNIS

  In de module Psychologische Basiskennis worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Deelgebieden van de psychologie
  • Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie
  • Basisvaardigheden met betrekking tot cognitieve gedragstherapie
  OPZET

  Deze module bestaat uit 1 lesdag en 1 lesavond + een schriftelijke toets.

  STUDIEBELASTING

  Het aantal studiebelastinguren bedraagt 122 SBU (= 4,4 EC’s)

  CERTIFICERING
  Indien toetsing voldoende Certificaat met cijferlijst
  Indien toetsing onvoldoende Verklaring van deelname met cijferlijst
  Indien niet getoetst Verklaring van deelname
  ACCREDITATIE

  De NBVH heeft deze module geaccrediteerd met 12 bijscholingspunten.

 • COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

  De module Communicatieve vaardigheden en attitudevorming bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Gespreksvaardigheden
  • Therapeutische basisvaardigheden
  • Attitudevorming
  OPZET

  De module bestaat uit 2 lesdagen. Daarnaast wordt er getoetst op basis van getoonde vaardigheid en het hebben van inzicht in groepsgesprekken.

  STUDIEBELASTING

  Het aantal studiebelastinguren bedraagt 56 SBU (= 2 EC’s)

  Certificering
  Indien toetsing voldoende Certificaat met cijferlijst
  Indien toetsing onvoldoende Verklaring van deelname met cijferlijst
  Indien niet getoetst Verklaring van deelname
  ACCREDITATIE

  De NBVH heeft deze module voor Hypnotherapeuten geaccrediteerd met 12 bijscholingspunten.

 • PSYCHOPATHOLOGIE EN PSYCHOFARMACA

  Voor therapeuten en andere hulpverleners, is het belangrijk dat zij kennis hebben van psychiatrische ziekten en die, indien nodig, kunnen herkennen bij een cliënt. Tijdens de vierdaagse bijscholing leer je:

  • psychiatrische ziekten te herkennen.

  • in te schatten waarmee je wel en niet kunt werken.

  • welke effecten eventueel medicijngebruik heeft op jouw cliënt en de therapie.

  Aan het eind van de bijscholing krijg je het officiële bijscholingscertificaat van de TranceArt Academie.

  OPZET

  De module Psychopathologie en Psychofarmaca bestaat uit 4 lesdagen + een schriftelijke toets en een onderzoekspaper. De schriftelijke toets vindt plaats op donderdag 14 december 2017 van 19.00 tot 22.00 uur.

  STUDIEBELASTING

  Het aantal studiebelastinguren bedraagt 265 SBU (= 10 EC’s)

  CERTIFICERING
  Indien toetsing voldoende Certificaat met cijferlijst
  Indien toetsing onvoldoende Verklaring van deelname met cijferlijst
  Indien niet getoetst Verklaring van deelname
  ACCREDITATIE

  Deze module is door de NBVH geaccrediteerd met 30 punten.

 • MODULE MEDISCHE BASISKENNIS

  De inhoud van de module Medische Basiskennis bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Algemene farmacologie

  • Cel en het basis-bioregulatiesysteem en Epigenese

  • Zenuwstelsel, neurologie, hersenen

  • Leren, geheugen, denken en intelligentie

  • Hormoonstelsel en genitaalstelsel

  • Spijsvertering

  • Hart, bloedsomloop en ademhalingsstelsel

  • Immuunsysteem

  • Lichaamshouding en spieren in relatie tot ziektes

  • Psychosomatiek

  • Het opmerken van medische en psychosociale signalen die (mogelijk) aanleiding geven voor de doorverwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarna behandelen

  OPZET

  De module Medische Basiskennis bestaat uit zes lesdagen + een schriftelijke toets en het schrijven van een onderzoekspaper.

  STUDIEBELASTING

  Het aantal studiebelastinguren bedraagt 344 SBU (= 12,3 EC’s).

  CERTIFICERING

  Indien toetsing voldoende

  Certificaat met cijferlijst

  Indien toetsing onvoldoende

  Verklaring van deelname met cijferlijst

  Indien niet getoetst

  Verklaring van deelname

  ACCREDITATIE

  NBVH (30 bijscholingspunten), VBAG, NVPA, SKB

Studiebelasting

STUDIEBELASTING

AANWEZIGHEID

Tijdens de opleiding Psychologische Basiskennis geldt een verplichte aanwezigheid van 80 procent.

LOSSE MODULES

De opleiding Psychosociale Basiskennis bestaat uit losse modules. Daardoor kun jij zelf bepalen wanneer jij een module wilt volgen. De modules worden in principe in de weekenden gegeven, waardoor jij het volgen van deze opleiding prima kan combineren met jouw werk als therapeut of anderszins.

Voor studenten van onze opleidingen Hypnose en Regressietherapeut en Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeut geldt dat zijn in principe tot hun afstuderen hebben om de opleiding Psychosociale Basiskennis af te ronden.  Wel zijn zij verplicht om de module Medische Basiskennis in het eerste opleidingsjaar gehaald te hebben.

LITERATUUR

De lesstof wordt, afhankelijk van de module, ondersteund met hand outs, readers of literatuur die praktisch is geschreven en aansluit op de gegeven lesstof.

TOETSEN

Sommige modules worden afgesloten met een toets. Is dat het geval, dan wordt de toets op een datum gepland, zodat jij voldoende ruimte hebt om die voor te bereiden.

Lestijden

LESTIJDEN

De lessen vinden, afhankelijk van de betreffende module, plaats op:*

 • Vrijdagavond:    18.30 tot circa 22.00 uur
 • Zaterdag:            10.00 tot circa 17.00 uur
 • Zondag:              10.00 tot circa 17.00 uur

* Tenzij anders aangegeven in de roosters.

Docenten

Susanne Sauer

Susanne Sauer

Psychologische Basiskennis
Communicatieve vaardigheden
Medische Achtergronden
Psychopathologie
Gezondheid en Maatschappij B

Docenten

Karel Dronkert

Karel Dronkert

Communicatieve vaardigheden 

Docenten

Arnold Vermeulen

Arnold Vermeulen

Gezondheid en Maatschappij A

Docenten

Bertien van Woelderen

Bertien van Woelderen

Medische Basiskennis

Doelgroep

DOELGROEP

De opleiding Psychosociale Basiskennis is bedoeld voor:

 • Complementaire zorg- of hulpverleners, die beschikken over diploma van een relevante, erkende beroepsopleiding in de alternatieve/complementaire zorg, maar (nog) niet beschikken over een diploma van een door het CPION of SNRO erkende opleiding Psychosociale Basiskennis op HBO- niveau. Door de erkende opleiding van De TranceArt Academie te volgen, kunnen zij ervoor zorgen dat hun cliënten vergoed gaan worden door de zorgverzekeraars.
 • Studenten van De TranceArt Academie of  studenten van andere relevante erkende beroepsopleidingen in de alternatieve/complementaire zorg, die verplicht de opleiding Psychosociale Basiskennis moeten volgen, willen zij zich kunnen aansluiten bij een erkende beroepsvereniging. En tevens willen dat hun cliënten worden vergoed door de zorgverzekeraars.

Toelatingseisen

TOELATINGSEISEN

Je kunt de opleiding PSBK volgen als je van plan bent een erkende opleiding op Psychosociaal gebied wilt gaan volgen, die al volgt of al afgestudeerd bent. 

In principe volg je de opleiding PSBK bij één opleidingsinstituut, in dit geval De TranceArt Academie. Als je voor alle 7 deelcertificaten hebt gehaald, vragen wij voor jou het officiële PSBK- certificaat aan bij het CPION. Het is dus niet mogelijk bij verschillende opleidingsinstituten deelcertificaten te halen. 

INVESTEER IN JEZELF

Je kunt de opleiding PSBK in één keer voldoen. Je bepaalt dan nog steeds zelf wanneer je welke module wilt volgen. Betaal je de opleiding in één keer dan ontvang je een korting.

TOTALE PAKKET
Normale prijs Jouw investering in jezelf Jouw korting
€ 2.424,- € 2.284,- € 150,-
Je kunt er ook voor kiezen om per module te betalen die je wilt volgen.
Per Module
Module   Jou investering in jezelf
Medische Achtergronden   € 166,-
Gezondheid en Maatschappij (A)   € 277,50
Gezondheid en Maatschappij (B)   € 277,50
Psychologische Basiskennis   € 222,-
Communicatie Vaardigheden en Attitudevorming   € 222,-
Psychopathologie & Psychofarmaca  ¹ € 550,-
Medische Basiskennis  ² € 719,-
AFTREKBAAR

Vaak is de bijdrage fiscaal aftrekbaar als scholingskosten. Informeer hiervoor bij de Belastingdienst.

 •  Psychopathologie en Psychofarmaca

  Nieuwe data volgen

  10.00 – 17.00
  10.00 – 17.00
  10.00 – 17.00
  10.00 – 17.00

   

 •  Psychologische   Basiskennis

   zat. 10 november 2018
   zon. 11 november 2018

  19.00 – 22.00
  10.00 – 17.00

   

 • Medische Achtergronden

  Vrij. 30 november 2018

  10.00 – 17.00

   

 • Communicatieve vaardigheden
  & Attitudevorming

  Zat. 26 januari 2019
  Zon. 27 januari 2019

  10.00 – 17.00
  10.00 – 17.00

   

 • Gezondheid en Maatschappij A

  Zat. 15 september 2018
  Zat. 6 oktober 2018
   

  10.00 – 17.00
  10.00 – 17.00

   

 • Gezondheid en Maatschappij B

  Zat. 20 oktober 2018
  Zon. 21 oktober 2018

  10.00 – 17.00
  10.00 – 17.00

   

 • Medische Basiskennis

  Zat. 1 december 2018
  Zat. 15 december 2018
  Vrij. 18 januari 2019
  Vrij. 25 januari 2019
  Zat. 03 maart 2019
  Zat. 16 maart 2019
  Vrij. 19 april 2019 SchriftelijkeToets

  10.00 – 17.00
  10.00 – 17.00
  10.00 – 17.00
  10.00 – 17.00
  10.00 – 17.00
  10.00 – 17.00
  19.00 – 22.00 uur

   

Hou me op de hoogte