Skip to content
Menu

PSYCHOSOCIALE BASISKENNIS (PSBK)

 

De TranceArt Academie is door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) landelijk erkend als opleider van psychosociale zorgverleners in de complementaire zorg. In dat kader verzorgen wij de opleiding Psychosociale Basiskennis, kortweg PSBK genaamd. Deze opleiding is bedoeld voor therapeuten en zorg- en hulpverleners die in hun werk zich richten op psychosociale begeleiding en hulpverlening.

PSBK OP HBO-NIVEAU

Onze opleiding Psychosociale Basiskennis (PSBK):

  • bestaat uit modules, die meerdere keren per jaar worden gegeven. Je kunt dus zelf bepalen wanneer je aan de opleiding begint.
  • is geaccrediteerd door het CPION.
  • wordt gegeven op HBO- niveau.
  • Telt in totaal 34 EC’s
  • is bedoeld voor alle hulpverleners in de complementaire zorg, die de nadruk hebben liggen op psychosociale hulp- en dienstverlening en vergoed kunnen en willen worden door zorgverzekeraars.

KWALITEITSBORGING COMPLEMENTAIRE ZORG

In Nederland wordt de kwaliteit van de medische en geestelijke gezondheidszorg gecontroleerd door de overheid. De eisen die aan deze vorm van zorg worden gesteld, staan beschreven in de Wet BIG.

OPLEIDINGSNIVEAU

Echter, er bestaan ook verschillende zorg- en hulpverleners, die andere hulp bieden dan in de Wet BIG staat beschreven. Deze zorg wordt complementaire zorg genoemd.
De kwaliteitsborging van de complementaire zorg ligt in principe bij de desbetreffende opleidingen, de beroepsverenigingen en de zorgverzekeraars.
Zo stellen de beroepsverenigingen en zorgverzekeraars eisen aan het opleidingsniveau, de bij- en nascholing en de praktijkvoering van complementaire zorg- en hulpverleners. Wil een complementaire zorg- of hulpverlener zich kunnen inschrijven bij een beroepsvereniging en in aanmerking komen voor vergoedingen van zorgverzekeraars voor zijn of haar cliënten, dan moet hij of zij voldoen aan de gestelde eisen.

EISEN

Voor zorg- en hulpverleners die het accent hebben liggen op het psychosociale aspect, geldt dat zij moeten beschikken over:

  • Een diploma van een relevante, erkende beroepsopleiding in de alternatieve/complementaire zorg.
  • Een diploma van een door het CPION of SNRO erkende opleiding Psychosociale Basiskennis op HBO- niveau.

GOED OM TE WETEN

In principe volg je de volledige opleiding Psychosociale Basiskennis bij één opleidingsinstituut. In dit geval De TranceArt Academie.
De reden voor deze landelijke regel is de volgende: na het behalen van de opleiding Psychosociale Basiskennis  ( 7 deelcertificaten) meldt De TranceArt Academie jou aan bij het CPION en overlegt de bewijzen die aantonen dat jij de opleiding Psychosociale Basiskennis met succes hebt doorlopen. Op basis van deze bewijzen verstrekt het CPION een officieel diploma Psychosociale Basiskennis. Dit diploma wordt door De TranceArt Academie, als landelijk erkend opleidingsinstituut, vervolgens aan jou uitgereikt.

VRIJSTELLING PSBK

In enkele gevallen is het mogelijk om vrijgesteld te worden van de opleiding Psychosociale Basiskennis.

BIG-geregistreerden 

Een geldige BIG-registratie geeft vrijstelling voor de betreffende categorie. Dat betekent bijvoorbeeld een GZ-psycholoog met een Big-registratie kan worden vrijgesteld voor de Psychosociale categorie, maar een verpleegkundige met een medische BIG-registratie niet.

De volgende beroepsgroepen met een BIG-registratie zijn vrijgesteld voor de Psychosociale Basiskennis:

  • gezondheidszorgpsychologen (GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog en Neuro-klinisch psycholoog)
  • psychotherapeuten

Wel kunnen bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen en andere beroepsgroepen met een medische BIG-registratie vrijstelling krijgen voor de PSBK-module Medische Basiskennis.

Andere mogelijkheden voor vrijstelling:

In dit document kun je lezen op welke andere wijzen je in aanmerking komt voor vrijstelling van de Psychosociale Basiskennis.

Kies je opleiding

Volledig Pakket

Als je de volledige PSBK opleiding wil volgen krijg je ook een korting

Losse Modules

Hier kan je verschillende modules kiezen, die je nodig hebt voor je huidige werkzaamheden.