Download onze nieuwe brochures!

Lees alles over onze opleidingen voor 2018 - 2019 !
download de brochure voor Trancetherapeut en Hypnose en Regressietherapeutdownload de brochure voor Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeutdownload de brochure voor de opleiding Systemisch Werken
Inschrijven

Inschrijven PSBK

[]
1 Step 1
Inschrijven: Psychosociale Basiskennis (CPION-geaccrediteerd)
Ik schrijf mij in bij de TranceArt Academie voor:Meerder keuzes mogelijk
Adresgegevens
Achternaam (inclusief meisjesnaam)
Voorletters
Roepnaam
Sekse
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresincl. huisnummer
PCPostcode
PlaatsWoonplaats
TelefoonMobiel
Telefoonprivé
BeroepHuidig beroep
OpleidingHoogste opleiding
Voorwaarden en Akkoord
Voor: Totale PSBK-pakket PSBKOndergetekende verplicht zich, wanneer hij/zij zich voor dit totaalpakket inschrijft, voor aanvang van de eerste module het totaalbedrag of de eerste termijn over te maken op bankrekening NL88INGB0003000489 t.n.v. de TranceArt Academie o.v.v. zijn/haar naam en PSBK. Bij afmelding tijdens de PSBK-opleiding blijft de betalingsverplichting bestaan.
Voor: Module Medische AchtergrondenOndergetekende verplicht zich, wanneer hij/zij zich voor deze module inschrijft, voor aanvang van de module de betaling van de gehele module te hebben voldaan. bankrekening NL88INGB0003000489 t.n.v. de TranceArt Academie o.v.v. zijn/haar naam en Module MA. Inschrijving is pas definitief als het volledige bedrag is ontvangen. Bij afmelding tijdens de module blijft de betalingsverplichting bestaan.
Voor: Module Gezondheid & Maatschappij (A)Ondergetekende verplicht zich, wanneer hij/zij zich voor deze module inschrijft, voor aanvang van de module de betaling van € 222,- te hebben voldaan vibankrekening NL88INGB0003000489 t.n.v. de TranceArt Academie o.v.v. zijn/haar naam en Module GMA. Inschrijving is pas definitief als het volledige bedrag is ontvangen. Bij afmelding tijdens de module blijft de betalingsverplichting bestaan.
Voor: Module Gezondheid & Maatschappij (B)Ondergetekende verplicht zich, wanneer hij/zij zich voor deze module inschrijft, voor aanvang van de module de betaling van € 222,- te hebben voldaan via bankrekening NL88INGB0003000489 t.n.v. de TranceArt Academie o.v.v. zijn/haar naam en Module GMB. Inschrijving is pas definitief als het volledige bedrag is ontvangen. Bij afmelding tijdens de module blijft de betalingsverplichting bestaan.
Voor: Module Psychologische BasiskennisOndergetekende verplicht zich, wanneer hij/zij zich voor deze module inschrijft, voor aanvang van de module de betaling van € 222,- te hebben voldaan viabankrekening NL88INGB0003000489 t.n.v. de TranceArt Academie o.v.v. zijn/haar naam en Module PB. . Inschrijving is pas definitief als het volledige bedrag is ontvangen. Bij afmelding tijdens de module blijft de betalingsverplichting bestaan.
Voor: Module Communicatieve Vaardigheden & attitudevormingOndergetekende verplicht zich, wanneer hij/zij zich voor deze module inschrijft, voor aanvang van de module de betaling van € 222,- te hebben voldaan via bankrekening NL88INGB0003000489 t.n.v. de TranceArt Academie o.v.v. zijn/haar naam en Module CV. Inschrijving is pas definitief als het volledige bedrag is ontvangen. Bij afmelding tijdens de module blijft de betalingsverplichting bestaan.
Voor: Module Psychopathologie & PsychofarmacaOndergetekende verplicht zich, wanneer hij/zij zich voor deze module inschrijft, voor aanvang van de module het totaalbedrag of de eerste termijn over te maken op bankrekening NL88INGB0003000489 t.n.v. de TranceArt Academie o.v.v. zijn/haar naam en Module PP. Bij afmelding tijdens de module blijft de betalingsverplichting bestaan.
Voor: Module Medische BasiskennisOndergetekende verplicht zich, wanneer hij/zij zich voor deze module inschrijft, voor aanvang van de module het totaalbedrag of de eerste termijn over te maken op bankrekening NL88INGB0003000489 t.n.v. de TranceArt Academie o.v.v. zijn/haar naam en Module MBK. Bij afmelding tijdens de module blijft de betalingsverplichting bestaan.
Ik ben bekend met de Algemene Voorwaarden.
Ik betaal voor het aanvragen van het officiële SHO-certificaat van het CPION apart en eenmalig het bedrag van €100,-
Previous
Next
%d bloggers liken dit: