Psychosociale Basiskennis

Psychosociale Basiskennis (CPION)

Psychosociale Basiskennis (CPION geaccrediteerd)

 

Opleiding Psychosociale Basiskennis (PSBK) : De TranceArt Academie is door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) landelijk erkend als opleider van psychosociale zorgverleners in de complementaire zorg. In dat kader verzorgen wij de opleiding Psychosociale Basiskennis, kortweg PSBK genaamd. Deze opleiding is bedoeld voor therapeuten en zorg- en hulpverleners die in hun werk zich richten op psychosociale begeleiding en hulpverlening.

In Nederland wordt de kwaliteit van de medische en geestelijke gezondheidszorg gecontroleerd door de overheid. De eisen die aan deze vorm van zorg worden gesteld, staan beschreven in de Wet BIG.

Complementaire zorg

Echter, er bestaan ook verschillende zorg- en hulpverleners die andere hulp bieden, dan in de Wet BIG staat beschreven. Deze zorg wordt complementaire zorg genoemd. De kwaliteitsborging van de complementaire zorg ligt in principe bij de desbetreffende opleidingen, de beroepsverenigingen en de zorgverzekeraars.
Zo stellen de beroepsverenigingen en zorgverzekeraars eisen aan het opleidingsniveau, de bij- en nascholing en de praktijkvoering van complementaire zorg- en hulpverleners. Wil een complementaire zorg- of hulpverlener zich kunnen inschrijven bij een beroepsvereniging en in aanmerking komen voor vergoedingen van zorgverzekeraars voor zijn of haar cliënten, dan moet hij of zij voldoen aan de gestelde eisen.

Eisen

Voor zorg- en hulpverleners die het accent hebben liggen op het psychosociale aspect, geldt dat zij moeten beschikken over:

  • Een diploma van een relevante, erkende beroepsopleiding in de alternatieve/complementaire zorg.
  • Een diploma van een door het CPION of SNRO erkende opleiding Psychosociale en/of Medische Basiskennis op HBO- niveau.
PSBK op HBO-niveau

De opleiding Psychosociale Basiskennis (PSBK) van De TranceArt Academie:

  • is geaccrediteerd door het CPION.
  • wordt gegeven op HBO- niveau.
  • is bedoeld voor alle hulpverleners in de complementaire zorg, die de nadruk hebben liggen op psychosociale hulp- en dienstverlening en vergoed kunnen en willen worden door zorgverzekeraars.
  • bestaat uit modules, die meerdere keren per jaar worden gegeven. Je kunt dus zelf bepalen wanneer je aan de opleiding begint.
Goed om te weten

In principe volg je de volledige opleiding Psychosociale Basiskennis bij één opleidingsinstituut. In dit geval De TranceArt Academie. De reden voor deze landelijke regel is de volgende: na het behalen van de opleiding Psychosociale Basiskennis  ( 7 deelcertificaten) meldt De TranceArt Academie jou aan bij het CPION en overlegt de bewijzen die aantonen dat jij de opleiding Psychosociale Basiskennis met succes hebt doorlopen. Op basis van deze bewijzen verstrekt het CPION een officieel diploma Psychosociale Basiskennis. Dit diploma wordt door De TranceArt Academie, als landelijk erkend opleidingsinstituut, vervolgens aan jou uitgereikt.

Vrijstelling PSBK

In enkele gevallen is het mogelijk om als hulpverlener/therapeut vrijgesteld te worden van de opleiding Psychosociale Basiskennis. Informeer hiervoor bij De TranceArt Academie.

Dagen 21,5
Dagdelen 43
Examens Toetsen, Papers
Opzet Losse modules
SBU’s/EC’s 950/34
Normale prijs €2.424,-
Actieprijs bij afname totale PSBK €2.284,-

* De benodigde literatuurlijst betreffende de PSBK-modules is opvraagbaar bij de TranceArt Academie .

Bovengenoemde korting is alleen van toepassing als je eenmalig het volledige PSBK-pakket bij ons afneemt. Op de volgende pagina’s kun je meer lezen over de inhoud en de kosten van de afzonderlijke PSBK- modules.

Let op: Voor het aanvragen van het officiële SHO- certificaat van het CPION betaal je eenmalig €100,-

%d bloggers liken dit: