Counselling en Coaching

Counselling

Counselling is een vorm van persoonlijke begeleiding, waarin jij wordt gestimuleerd zelf aan te geven hoe jij jouw situatie beleeft en waar je naartoe wilt. De counsellor werkt niet volgens een ‘standaardstijl’, maar houdt rekening met jouw eigen gevoelens, wensen en ervaringen. Zij/hij helpt je om de situatie van verschillende invalshoeken te bekijken, zodat er een ander licht op kan gaan schijnen. Je wordt aangemoedigd om gevoelens te verwoorden en zij/hij oordeelt of veroordeelt niet. De counsellor begeleidt jou in het verhelderen van jouw functioneren en het verwerven van nieuwe inzichten, soms met behulp van oefeningen. Door de ontstane veranderingen in jouw gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag krijg je weer grip op de situatie en jouw omgeving.

Counselling is non-directief wat betekent dat de counsellor je niet stuurt maar enkel aanspoort bij het maken van keuzes. De praktijk wijst uit dat er op korte termijn resultaten worden geboekt die ook op de lange termijn hun uitwerking blijven behouden.

Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding die meer praktisch en oplossingsgericht is en vaak is er sprake van een kort traject. Het kan gaan om een ingrijpende keuze, maar ook om een kleine verandering die je in jouw leven wilt bewerkstelligen. Net als bij counselling wordt ook bij coaching uitgegaan van jouw eigen unieke talenten en mogelijkheden. Coaching en counselling gaan vaak samen, ze liggen in elkaars verlengde.

Je kunt je hier aanmelden. Vermeld hierbij jouw hulpvraag en jouw behoefte.

%d bloggers liken dit: