Skip to content

Als opleidings instituut zorgen wij ervoor dat wij de benodigde erkenning van de verschillende branche organisaties en beroepsverenigingen verkrijgen, zodat wij onze studenten kunnen garanderen dat zij een kwalitaitef hoogwaardige en erkende opleiding volgen.

Hierdoor kunnen onze studenten zich registrenen bij de beroepsverenigen en hun klanten de begleiding geven die zij nodig hebben.

 

 

Inhoud van de opleiding

CPION – Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland

De centrale organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van postinitiële opleidingen
Dit is de overkoepelende organisatie voor de regulering van opleidingen die aansluiten op wetenschappelijk/hoger onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs en voor opleidingen in het kader van de permanente educatie. 

Erkenning

Fong

Fong

De FONG is de belangenorganisatie van opleidingsinstituten in de CAM-sector*. Zij komen op voor de belangen van opleidingen in de CAM-sector. De FONG doet dit o.a. door FONG-leden te promoten bij beroepsverenigingen, koepels, en zorgverzekeraars. De FONG zet zich al ruim 20 jaar in voor kwaliteitsverhoging en kwaliteitsborging van opleidingsinstituten in de CAM-sector*.  Zo zijn alle  FONG leden door een onafhankelijk accreditatie instituut geaccrediteerd*

Erkenning

Doelgroep

De NBVH is de grootste non-profit beroepsvereniging van hypnotherapeuten in Nederland. Onze circa 400 leden zijn opgeleid op HBO (plus)-niveau en voldoen aan strenge eisen. Jaarlijks wordt hun licentie na zorgvuldige controle vernieuwd. Je kunt hier zoeken naar een therapeut bij jou in de buurt.

Erkenning

Intro

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Erkenning

Samenwerkingspartner van UWV

Erkenning