ERKENINGEN

Als opleidings instituut zorgen wij ervoor dat wij de benodigde erkenning van de verschillende branche organisaties en beroepsverenigingen verkrijgen, zodat wij onze studenten kunnen garanderen dat zij een kwalitaitef hoogwaardige en erkende opleiding volgen.

Hierdoor kunnen onze studenten zich registrenen bij de beroepsverenigen en hun klanten de begleiding geven die zij nodig hebben.

Inhoud van de opleiding

KTNO

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).

KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie. Onze accreditatietrajecten richten zich op beoordeling, verbetering en ontwikkeling van kwaliteit.

knto

Inhoud van de opleiding

CPION – Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland

De centrale organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van postinitiële opleidingen
Dit is de overkoepelende organisatie voor de regulering van opleidingen die aansluiten op wetenschappelijk/hoger onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs en voor opleidingen in het kader van de permanente educatie. 

imagesTG2NUUEJ

Fong

FONG

De FONG is de belangenorganisatie van opleidingsinstituten in de CAM-sector*. Zij komen op voor de belangen van opleidingen in de CAM-sector. De FONG doet dit o.a. door FONG-leden te promoten bij beroepsverenigingen, koepels, en zorgverzekeraars. De FONG zet zich al ruim 20 jaar in voor kwaliteitsverhoging en kwaliteitsborging van opleidingsinstituten in de CAM-sector*.  Zo zijn alle  FONG leden door een onafhankelijk accreditatie instituut geaccrediteerd*

Fong-logo

Doelgroep

NBVH

De NBVH is de grootste non-profit beroepsvereniging van hypnotherapeuten in Nederland. Onze circa 400 leden zijn opgeleid op HBO (plus)-niveau en voldoen aan strenge eisen. Jaarlijks wordt hun licentie na zorgvuldige controle vernieuwd. Je kunt hier zoeken naar een therapeut bij jou in de buurt.

Erkenning

Intro

CRKBO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Erkenning

Samenwerkingspartner van UWV

 

UWV ERKEND SCHOLNGSBEDRIJF

Wij zijn als opleidingsinstituut per 13 juni 2016 door het UWV officieel erkend als scholingsbedrijf. Dat houdt in dat wij één van de opleidingsinstituten in Nederland zijn die door het UWV erkend zijn om opleidingen en trainingen te verzorgen om mensen te helpen bij hun terugkeer in het arbeidsproces.

Uiteraard zijn onze opleidingen en trainingen gericht op werkzaamheden in de hulpverleningsbranche en of het aanleren van bepaalde vaardigheden

 Scholing en omscholing

Scholing of omscholing is belangrijk. Het kan jou goed helpen bij het vinden van een baan die jij leuk vindt en/of die past bij jouw mogelijkheden. Jouw arbeidsdeskundige bij het UWV kan jou daarbij adviseren. Overleg daarom met hem of haar voordat jij met een scholing, omscholing of opleiding start.

Betaalt UWV mijn opleiding?

Als het noodzakelijk is dat jij een scholing volgt om ander werk te vinden, dan betaalt het UWV jouw opleiding. In dat geval wordt er van jou verwacht, dat je er alles aan doet om de opleiding goed af te ronden.

Wil je een opleiding volgen die niet noodzakelijk is om ander werk te vinden? Dan mag jij die opleiding meestal toch volgen. Je betaalt de kosten voor die opleiding dan wel zelf. Ook moet je volledig beschikbaar blijven voor werk, blijven solliciteren en passend werk accepteren als jou dat wordt  aangeboden.

Als jij hulpmiddelen nodig hebt om een opleiding te kunnen volgen, dan kan het UWV jou daarbij in sommige gevallen ondersteunen.

Informeer bij jouw werkcoach naar jouw mogelijkheden om via De TranceArt Academie om een opleiding of training te volgen, of neem contact op met De TranceArt Academie.
uwvLogo1RGB
Hou me op de hoogte