Download onze nieuwe brochures!

Lees alles over onze opleidingen voor 2017 - 2018 !
download de brochure voor Trancetherapeut en Hypnose en Regressietherapeutdownload de brochure voor Natuurgeneeskundig Energetisch Therapeutdownload de brochure voor NLP Practitioner en NLP Master Practitioner opleidingdownload de brochure voor de opleiding Systemisch Werken
Inschrijven

Inschrijven PSBK

[]
1 Step 1
Inschrijven: Psychosociale Basiskennis (CPION-geaccrediteerd)
Ik schrijf mij in bij de TranceArt Academie voor:Meerder keuzes mogelijk
Adresgegevens
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Sekse
Adresincl. huisnummer
PCPostcode
PlaatsWoonplaats
TelefoonMobiel
Telefoonprivé
BeroepHuidig beroep
OpleidingHoogste opleiding
Voorwaarden en Akkoord
Voor: Totale PSBK-pakket PSBKOndergetekende verplicht zich, wanneer hij/zij zich voor dit totaalpakket inschrijft, voor aanvang van de eerste module het totaalbedrag of de eerste termijn over te maken op bankrekening NL88INGB0003000489 t.n.v. de TranceArt Academie o.v.v. zijn/haar naam en PSBK. Bij afmelding tijdens de PSBK-opleiding blijft de betalingsverplichting bestaan.
Voor: Module Medische AchtergrondenOndergetekende verplicht zich, wanneer hij/zij zich voor deze module inschrijft, voor aanvang van de module de betaling van de gehele module te hebben voldaan. bankrekening NL88INGB0003000489 t.n.v. de TranceArt Academie o.v.v. zijn/haar naam en Module MA. Inschrijving is pas definitief als het volledige bedrag is ontvangen. Bij afmelding tijdens de module blijft de betalingsverplichting bestaan.
Voor: Module Gezondheid & Maatschappij (A)Ondergetekende verplicht zich, wanneer hij/zij zich voor deze module inschrijft, voor aanvang van de module de betaling van € 222,- te hebben voldaan vibankrekening NL88INGB0003000489 t.n.v. de TranceArt Academie o.v.v. zijn/haar naam en Module GMA. Inschrijving is pas definitief als het volledige bedrag is ontvangen. Bij afmelding tijdens de module blijft de betalingsverplichting bestaan.
Voor: Module Gezondheid & Maatschappij (B)Ondergetekende verplicht zich, wanneer hij/zij zich voor deze module inschrijft, voor aanvang van de module de betaling van € 222,- te hebben voldaan via bankrekening NL88INGB0003000489 t.n.v. de TranceArt Academie o.v.v. zijn/haar naam en Module GMB. Inschrijving is pas definitief als het volledige bedrag is ontvangen. Bij afmelding tijdens de module blijft de betalingsverplichting bestaan.
Voor: Module Psychologische BasiskennisOndergetekende verplicht zich, wanneer hij/zij zich voor deze module inschrijft, voor aanvang van de module de betaling van € 222,- te hebben voldaan viabankrekening NL88INGB0003000489 t.n.v. de TranceArt Academie o.v.v. zijn/haar naam en Module PB. . Inschrijving is pas definitief als het volledige bedrag is ontvangen. Bij afmelding tijdens de module blijft de betalingsverplichting bestaan.
Voor: Module Communicatieve Vaardigheden & attitudevormingOndergetekende verplicht zich, wanneer hij/zij zich voor deze module inschrijft, voor aanvang van de module de betaling van € 222,- te hebben voldaan via bankrekening NL88INGB0003000489 t.n.v. de TranceArt Academie o.v.v. zijn/haar naam en Module CV. Inschrijving is pas definitief als het volledige bedrag is ontvangen. Bij afmelding tijdens de module blijft de betalingsverplichting bestaan.
Voor: Module Psychopathologie & PsychofarmacaOndergetekende verplicht zich, wanneer hij/zij zich voor deze module inschrijft, voor aanvang van de module het totaalbedrag of de eerste termijn over te maken op bankrekening NL88INGB0003000489 t.n.v. de TranceArt Academie o.v.v. zijn/haar naam en Module PP. Bij afmelding tijdens de module blijft de betalingsverplichting bestaan.
Voor: Module Medische BasiskennisOndergetekende verplicht zich, wanneer hij/zij zich voor deze module inschrijft, voor aanvang van de module het totaalbedrag of de eerste termijn over te maken op bankrekening NL88INGB0003000489 t.n.v. de TranceArt Academie o.v.v. zijn/haar naam en Module MBK. Bij afmelding tijdens de module blijft de betalingsverplichting bestaan.
Ik ben bekend met de Algemene Voorwaarden.
Ik betaal voor het aanvragen van het officiële SHO-certificaat van het CPION apart en eenmalig het bedrag van €100,-
Previous
Next
%d bloggers liken dit: